Fundusze Europejskie: Program regionalny
Województwo Świętokrzyskie
Europejskie Fundusze Społeczne
„Złap się wolności od uzależnienia”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Numer i nazwa Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

Numer i nazwa Poddziałania: RPSW.09.02.03 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych

Ogłoszenia ZlapSieWolnosci

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 3/RPO/Ośrodek Pałęgi/SNR/2020/J.ANG. z dnia 24.09.2020 roku

24.09.2020

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej. Rozeznanie rynku nr 3/RPO/Ośrodek Pałęgi/SNR/2020/J.ANG. z...[czytaj więcej]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 2/RPO/Ośrodek Pałęgi/SNR/2020/J.POL z dnia 24.09.2020 roku

24.09.2020

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej. Rozeznanie rynku nr 2/RPO/Ośrodek Pałęgi/SNR/2020/J.POL z...[czytaj więcej]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 1/RPO/Ośrodek Pałęgi/SNR/2020/MAT z dnia 24.09.2020 roku

24.09.2020

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej. Rozeznanie rynku nr 1/RPO/Ośrodek Pałęgi/SNR/2020/MAT z...[czytaj więcej]